Τυφλό Σύστημα

τυφλό σύστημα Easy Win Net

Η εκμάθηση του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης σίγουρα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μορφή επένδυσης, καθώς είναι βέβαιο ότι ο χρόνος που θα δαπανήσουμε για να το μάθουμε θα μας εξοικονομήσει πολύ περισσότερο χρόνο στο μέλλον.

Ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού μπορεί να ισχυριστεί ότι πληκτρολογεί πολύ γρήγορα, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή!

Σε μεγάλο κείμενο διάρκειας 20′ λεπτών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πληκτρολογεί στα ελληνικά τουλάχιστον 180 χαρακτήρες ανά λεπτό.
Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο διάρκειας 5′ λεπτών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πληκτρολογεί τουλάχιστον 180 χαρακτήρες (αριθμούς) ανά λεπτό.
Στην υπαγόρευση διάρκειας 10′ λεπτών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πληκτρολογεί στα ελληνικά τουλάχιστον 180 χαρακτήρες ανά λεπτό.