Πώς γίνονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα στα εκπαιδευτήρια Easy Winnet  μπορούν να πραγματοποιηθούν:

    1.   Στον χώρο μας σε ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα με εξειδικευμένους καθηγητές

Μαθήματα εξειδικευμένα στις ανάγκες σας με στόχο την άμεση επίλυση αποριών και δυνατότητα προετοιμασίας για οποιαδήποτε πιστοποίηση υπολογιστών .

    2.  Στον χώρο μας με ασύγχρονη εκπαίδευση

Αν η εκπαίδευση στην τάξη με καθηγητή δεν σας ταιριάζει, υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση μαθημάτων σε μορφή βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζετε το e-learning με test προετοιμασίας και αυτόματη βαθμολόγηση.  *Διαθέσιμο για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών .

   3.  Στο σπίτι με με ασύγχρονη εκπαίδευση

Αν το καθημερινό σας πρόγραμμα είναι δύσκολο, με την πλατφόρμα μαθημάτων μας, μπορείτε εύκολα να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις με μαθήματα σε μορφή βίντεο και test προετοιμασίας με αυτόματη βαθμολόγηση. *Διαθέσιμο για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών .

Επικοινωνήστε με το Easy  Winnet της περιοχής σας.