εκπαιδευτήρια πληροφορικής Easy Win.Net
Νέα

Πιστοποίηση σε 6 Βασικές Ενότητες χειρισμού Η/Υ

Η Πιστοποίηση σε 6 Βασικές Ενότητες χειρισμού Η/Υ, είναι απαραίτητη να υπάρχει στο βιογραφικό μας και απαιτείται από την αγορά εργασίας, για την διευκόλυνση της καθημερινής μας δουλειάς, ακόμη και για την διεκπεραίωση των υψηλών απαιτήσεων της. Μας διευκολύνει επίσης, στο χειρισμό απλών μηχανογραφημένων συστημάτων των εταιριών.

Ελάτε απλά στα εκπαιδευτήρια Easy Win net