Καθηγητές Easy Win Net

Καθηγητές & Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, έπειτα από εξετάσεις, διαδικασία σειράς συνεντεύξεων και εφόσον επιτύχουν και θεωρηθούν κατάλληλοι, γνώστες του αντικειμένου, μεταδοτικοί, επικοινωνιακοί και υπομονετικοί, με εφόδια τις γνώσεις, τα πτυχία τους και την επαγγελματική τους εμπειρία, τότε επιλέγονται να εργαστούν μαζί μας στον εκπαιδευτικό Όμιλο Easy Win Net

  • Έμπειροι καθηγητές με χιλιάδες ώρες διδασκαλίας.
  • Καθηγητές πτυχιούχοι πανεπιστημίων ή μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
  • Εκπαιδευτικοί με συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογιών, νέων λογισμικών και ψυχολογίας, επικοινωνίας, μαθησιακών δυσκολιών κλπ.
  • Εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά το εξεταστικό υλικό και έχουν την εμπειρία κατάλληλης προετοιμασίας όλων των αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης με επιτυχία.
  • Ικανότητα σε θέματα μεταδοτικότητας, επικοινωνίας, ψυχολογίας.
  • Συνεχής έλεγχος και τήρηση όλων των απαραίτητων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την επιλογή εκπαιδευτικών.
  • Εγκεκριμένοι εισηγητές ΛΑΕΚ / ΟΑΕΔ.
  • Εκπαιδευτικοί – Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πλειοψηφία τους σε εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής, γνωρίζοντας ακόμα καλύτερα την αγορά εργασίας και τις εργασιακές απαιτήσεις.