Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν (κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ) έχει ως εξής:

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλει η επιχείρηση, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το τρέχων έτος.

Υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής προγραμμάτων στον ΛΑΕΚ η οποία ορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνέδρια – Σεμινάρια με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 35 ατόμων

Προγράμματα διά αλληλογραφίας

Γιατί Easy Win.Net®

 • Ποσοστά επιτυχίας 98% με αποδείξεις από επίσημους φορείς πιστοποίησης
 • Δημιουργία τμημάτων και ιδιαίτερων μαθημάτων, διαμορφωμένα αποκλειστικά στους διαθέσιμους χρόνους των μαθητών
 • Εγγύηση στα χρονικά περιθώρια (deadlines) των μαθητών και προκηρύξεων ΑΣΕΠ με 100% επιτυχία
 • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους φορείς Πιστοποίησης (ECDL κ.α.)
 • Ευχάριστο περιβάλλον και προσωπικό
 • Σύγχρονοι Η/Υ, τελευταίας τεχνολογίας υλικά και λογισμικά
 • Ομοιογενή τμήματα σε ηλικία και γνώση (αρχάριοι, προχωρημένοι και ταχύρυθμοι)
 • Ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται
 • Προετοιμασία εξετάσεων για όλους τους φορείς πιστοποίησης
 • Ολιγομελή τμήματα 3-7 ατόμων. Ευχάριστο περιβάλλον και προσωπικό
 • Σύγχρονα τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για τους μαθητές μας (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις για όλους μας τους μαθητές
 • Καθηγητές με γνώσεις και εμπειρία ετών με μεταπτυχιακούς τίτλους
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό με μεταδοτικότητα, επικοινωνία και υπομονή
 • Δικά μας Εξεταστικά Κέντρα
 • Προσεγμένοι & καθαροί χώροι διαμορφωμένοι για μαθητές από ειδικούς.

Σύγχρονα εκπαιδευτήρια πληροφορικής Easy Win.net® ανήκουν στον Όμιλο So Easy Group (So Easy® εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών και Αρειμάνιο® εκπαιδευτήρια μέσης εκπαίδευσης). Ο όμιλος είναι τόσο γνωστός όχι μόνο από τις επιτυχίες των μαθητών του αλλά και από τις διακρίσεις και τα βραβεία που συλλέγει κάθε χρόνο για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.